Thông tin điều hành

Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2132/QĐ-BTP về việc công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022.

Tin tức khác

Thanh niên Cục Kế hoạch – Tài chính: Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Linh hoạt sáng tạo, Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức tổ chức đại hội các Chi đoàn, Đoàn khối các trường Cao đẳng Luật; được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chiều ngày 31/5/2022 (Thứ Sáu), Chi đoàn cơ sở Cục Kế hoạch - Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Phạm Văn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Về phía cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ đến tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ; đồng chí Hà Thị Lan, Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.