Thông tin điều hành bộ

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê tại Đà Nẵng

Ngày 22/7/2020, Bộ Tư pháp có Công văn số 2658/BTP-KHTC gửi các Sở Tư pháp về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống kê cho học viên các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng: Lớp thứ 1 gồm học viên các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa (ngày 06, 07/8/2020); Lớp thứ 2 gồm học viên các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,  Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận (ngày 10, 11/8/2020).
Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 có biểu hiện diễn biến phức tạp trở lại, thành phố Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 28/7/2020. Vì vậy, để giảm thiểu khả năng lây lan, bùng phát dịch, Bộ Tư pháp quyết định tạm hoãn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê tại Đà Nẵng nêu trên cho đến khi có thông báo mới.
Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp kịp thời chỉ đạo và thông báo nội dung Công văn này tới các Phòng Tư pháp cũng như tới các đối tượng học viên để biết, thực hiện.
File đính kèm