Liên hệ

Liên Hệ

 Địa chỉ: Phòng Thống kê 223, Nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Thư điện tử: thongketuphap@moj.gov.vn hoặc phongthongke223@gmail.com

Điện thoại: 024.62739546