Tin tức khác

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/3/2024, tại Hội trường đa năng Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính đồng chủ trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần thứ 2 với chủ đề quán triệt nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Tham dự sinh hoạt chuyên đề có Nhà báo Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế cùng toàn thể đảng viên, công chức của 03 đơn vị: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Cục Kế hoạch – Tài chính.
Tại buổi sinh hoạt, Nhà báo Nhị Lê đã giới thiệu về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nội dung cơ bản như: khái niệm, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, quyền tự quyết của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và chủ trương, giải pháp trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Phát biểu trao đổi, thảo luận, các ý kiến tập trung làm rõ hơn đặc trưng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp đảng viên, công chức 03 đơn vị nâng cao tinh thần đoàn kết; nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của nước ta; và tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.
Kết thúc buổi sinh hoạt, thay mặt đảng viên, công chức 03 đơn vị, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL phát biểu cảm ơn Nhà báo Nhị Lê đã dành thời gian trao đổi về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên 03 đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thấm nhuần và có sự vận dụng, liên hệ thực tiễn, ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:
 

Báo cáo viên, khách mời và cấp ủy của 03 đơn vị


Báo cáo viên, khách mời và Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính Báo cáo viên, khách mời và Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL


Báo cáo viên, khách mời và Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

 
Diệu Thúy