Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 2
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
3.000024 Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.005464 Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa