Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 13
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000822 Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000819 Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008906 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉn... Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008905 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ Tư pháp

Quốc hội

Trọng tài thương mại

1.008904 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008890 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Trọng tài thương mại

1.008889 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Bộ Tư pháp

Quốc hội

Trọng tài thương mại

1.008888 Cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008887 Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài... Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008886 Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.008885 Chấm dứt hoạt động theo Điều lệ của Trung tâm trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.001609 Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

1.001248 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trọng tài thương mại