Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 14
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002363 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Tư pháp

Văn phòng Quốc hội

Nuôi con nuôi

2.002349 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Bộ Tư pháp

Quốc hội

Nuôi con nuôi

2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

2.001255 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

1.005133 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi

1.004878 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Quốc hội

Nuôi con nuôi

1.003976 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Nuôi con nuôi

1.003236 Thủ tục Sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi

1.003213 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Nuôi con nuôi

1.003198 Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi

1.003179 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Nuôi con nuôi

1.003160 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Nuôi con nuôi

1.003005 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

1.000532 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi