Yên Bái: Tổ chức Hội nghị ký kết các Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028

24/01/2024
Yên Bái: Tổ chức Hội nghị ký kết các Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028
Chiều ngày 23/01, Sở Tư pháp Yên Bái đã tổ chức Hội nghị ký kết các Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2028 với các cơ quan Hội Nông dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và đào tạo Yên Bái.
Tại Hội nghị các đại biểu đã thông qua dự thảo báo cáo thực hiện kết quả các Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023. Theo đó, ngay sau khi ký kết các chương trình phối hợp, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Nông dân, Sở Giáo dục và đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành tổ chức triển khai thực hiện, đẩy mạnh việc phối hợp thực hiện tại cấp huyện. Hàng năm, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn để bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ Chương trình phối hợp đã đề ra. Nhờ đó, sau 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp, toàn tỉnh đã xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật gồm gần 170 người, xây dựng gần 470 tủ sách pháp luật trong các nhà trường; các đơn vị giáo dục hưởng ứng và tham gia nhiều cuộc thi, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trực tuyến và tổ chức hàng chục cuộc tư vấn giáo dục pháp luật cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh; qua đó đã nâng cao hiểu biết, trình độ nhận thức cũng như những kỹ năng ứng xử có văn hóa đúng pháp luật cho toàn thể các em học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Bên cạnh đó, đã thành lập 04 Câu lạc bộ “Nông dân với kiến thức pháp luật”; tổ chức lồng ghép hơn 30 buổi tuyên truyền, hội nghị điểm cho gần hơn 8.300 người trong đó có hội viên nông dân tại cơ sở. Các cấp Hội Nông dân tổ chức hơn 6.000 buổi tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân và duy trì hiệu quả tổ hòa giải có thành viên là hội nông dân tại cơ sở với tỷ lệ hòa giải thành lên tới hơn 82%.
 

Trong công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, đã tổ chức xét xử lưu động gần 38 vụ án, công bố hơn 5.400 bản án có hiệu lực pháp luật. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả với trên 26% án dân sự hòa giải thành, công nhận hơn 4.900 thỏa thuận của đương sự, đạt gần 67% tổng số vụ đã giải quyết; qua đó góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân. 
Với những kết quả trong việc thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2019-2023, tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đưa ra các giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác phổ biến giáo dục trong thời gian tới. Việc thực hiện ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2024 -2028 chú trọng tới việc triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và những văn bản chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ pháp luật tại cơ sở; thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm qua từng giai đoạn; huy động các nguồn lực đặc biệt là đội ngũ cán bộ tòa án nghỉ hưu tham gia vào công tác hòa giải ở cơ sở./.
                                                          Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái