Phú Thọ: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024

15/01/2024
Phú Thọ: Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024
Sáng ngày 12/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024 do đồng chí Trần Thị Nhung – Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; Trưởng, phó Trưởng phòng Tư pháp 13 huyện, thành, thị và toàn thể công chức đang công tác tại Sở Tư pháp.
Năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung lĩnh vực công tác tư pháp tại địa phương; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp đã có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh. 
Các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát xử lý văn bản ngày càng được nâng lên; công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai đúng định hướng, tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, các quy định có liên quan trực tiếp đời sống người dân; đồng thời tăng cường đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là phát huy các nền tảng công nghệ. Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp ngày càng đi vào nề nếp, từng bước cải cách, sửa đổi, rút ngắn các quy trình nội bộ đảm bảo theo quy định và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch; tích cực phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một số chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo VBQPPL tăng 9,14%; công tác PBGDPL tăng cả về số lượng cuộc tuyên truyền (26%) và cuộc thi tìm hiểu pháp luật (100%); tỷ lệ hòa giải thành tăng 10,8%; đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tăng 31,2%; chứng thực chữ ký của cấp huyện tăng 122,2%; cấp phiếu LLTP tăng 30,6%; số lượng vụ việc công chứng hợp đồng, giao dịch của các tổ chức hành nghề công chứng tuy giảm (15%) nhưng phí thu được vẫn tăng 12,2%; số lượng vụ việc tham gia tố tụng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tăng 10,7%; tỷ lệ bản sao chứng thực điện tử tăng 50%, ...
Đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn của ngành: Cuộc thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh lần thứ IV; hoàn thành 100% việc nhập dữ liệu hộ tịch tại 03 cấp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bước đầu thực hiện thông suốt 02 TTHC liên thông của ngành. Việc hướng dẫn nghiệp vụ, nắm bắt tình hình và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp được thực hiện chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đảm bảo các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành được giải quyết, xử lý, chấn chỉnh kịp thời.
 
Đồng chí Trần Thị Nhung – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng Tư pháp các huyện: Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Hạ Hoà, Cẩm Khê, Phù Ninh, Đoan Hùng đã thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại cơ sở, đặc biệt là các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; trong việc triển khai thu phí chứng thực điện tử; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở...
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Nhung – Giám đốc Sở đã ghi nhận những kết quả nổi bật mà Sở Tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2023 trên các lĩnh vực; đề nghị các đơn vị, phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục tập trung tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Trong đó, tập trung hoàn thành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh; kịp thời công bố kết quả đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận; tham mưu triển khai Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/12/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hoàn thành Đề án nhập dữ liệu hộ tịch giai đoạn 2 trước ngày 31/12/2024; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Luật sư tỉnh và Đại hội Luật gia tại các cấp; tiếp tục phát huy các mô hình hay, hiệu quả, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực tư pháp; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo thông kê giữa các cấp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, những nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở Tư pháp ghi nhận và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024.
Tại hội nghị, đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở (2013-2023); Giám đốc Sở đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân của phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã và các Tổ hoà giải./.
Lê Uyên – Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ