Quảng Nam: Tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

15/01/2024
Quảng Nam: Tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng ngày 12/01/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đặng Văn Đào - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị, có các đồng chí là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, các đồng chí là Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức làm công tác pháp chế tại các Sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn như đội ngũ công chức thực hiện công tác pháp chế tại các sở, ngành mỏng, hầu hết kiêm nhiệm; sự quá tải, áp lực công việc của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, những khó khăn trong việc nhập dữ liệu hộ tịch, tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính ở địa phương... Những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị được Lãnh đạo Sở Tư pháp ghi nhận, làm cơ sở đề ra giải pháp, phương hướng triển khai công tác năm 2024.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị toàn ngành phấn đấu đến cuối năm 2024, tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu công tác của ngành Tư pháp đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.
Văn phòng Sở