Kon Tum: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024

15/01/2024
Kon Tum: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024
Chiều ngày 12/01/2024, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.
Hội nghị tổ chức đánh giá kết quả kết quả thực hiện công tác tư pháp và các phong trào thi đua năm 2023; đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2024, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của tỉnh Kon Tum trong năm 2024.
Theo đó, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, Sở, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất trong năm đều được triển khai kịp thời, có chất lượng.
Tại Hội nghị, đại biểu thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay, cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2023, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024.
Hội nghị đã công bố các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 đội thi đại giải cao tại "Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Kon Tum lần thứ V năm 2023"; các Quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua năm 2023; đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua ngành tư pháp năm 2024.
Nguyễn Trung Hiếu - Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum