Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán 29/11/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TLTĐ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 28/11/2023

Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

TLTĐ NĐ sửa đổi, bổ sung về quản lý HĐ vận tải, đào tạo, dịch vụ sát hạch lái xe ô tô 27/11/2023

Tài liệu phục vụ họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe trong thời gian tới.

TL thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn 24/11/2023

Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

TLTĐ NĐ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 24/11/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

TLTĐ NĐ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 24/11/2023

Tài liệu thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

TLTĐ DT QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường 24/11/2023

Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương