Quảng Bình: Triển khai công tác tư pháp và nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2024

17/01/2024
Quảng Bình: Triển khai công tác tư pháp và nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2024
Ngày 10/01/2024, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai công tác tư pháp và nhiệm vụ của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPH PBGDPL) tỉnh năm 2024. Đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Năm 2023, các cơ quan Tư pháp tỉnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, cùng với các cấp, ngành, địa phương triển khai linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; trong đó chú trọng vào nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo thẩm quyền, theo chuyên đề được nâng cao. Năm 2023, HĐND, UBND các cấp ban hành 93 VBQPPL; Sở Tư pháp, các phòng Tư pháp thẩm định 95 VBQPPL; Sở Tư pháp góp ý vào 76 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Chất lượng VBQPPL ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi.
 

Bên cạnh đó, các cơ quan Tư pháp tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành thuộc Đề án 06 của Chính phủ; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong quá trình giao dịch liên quan đến lĩnh vực tư pháp.
 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được đổi mới về nội dung và đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội để tiếp cận, phổ biến rộng rãi đối với mọi tầng lớp nhân dân; công tác triển khai Ngày Pháp luật và việc thực hiện chương trình, đề án về PB GDPL và hoạt động PB GDP cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.
 

Trong năm, HĐPH PBGDPL tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp và các ban, ngành liên quan tổ chức 6.146 hội nghị cho trên 589 nghìn lượt người; tổ chức 122 cuộc thi, thu hút trên 48.200 lượt người tham gia; in ấn, phát hành 204.881 tài liệu tuyên truyền; tổ chức thành công Cuộc thi “Video Clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” với 402 tác phẩm của tổ chức và cá nhân tham dự; đã lựa chọn những sản phẩm đạt giải sử dụng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quảng bá rộng rãi trên các nền tảng Trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tạo sức lan tỏa sâu rộng cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 

Hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, các sáng kiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả; công tác triển khai Ngày Pháp luật và việc thực hiện chương trình, đề án về PBGDPL và hoạt động PBGDPL cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan Tư pháp tỉnh, các thành viên HĐPH PBGDPL tỉnh trong năm 2023. Bên cạnh những thuận lợi, đồng chí cũng nhấn mạnh về những dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành nói chung và đối với công tác Tư pháp, PBGDPL nói riêng. Do đó, Chủ tịch HĐPH PBGDPL tỉnh yêu cầu cơ quan Tư pháp cần thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ nguyên nhân, có các giải pháp khắc phục những hạn chế còn gặp phải; chuẩn bị tâm thế để thực hiện nhiệm vụ năm 2024 tốt hơn; quan trọng là phải bám sát chương trình công tác trọng tâm của các Bộ, ngành, của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát huy cao nhất hiệu quả nhiệm vụ được giao…
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác. UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 tập thể; Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023; Bằng khen cho 05 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.