Khánh Hòa: Hoàn thành số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trước hạn

17/01/2024
Khánh Hòa: Hoàn thành số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trước hạn
Đây là kết quả được đánh giá cao tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024, diễn ra vào chiều 15-1-2024. Đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, các cơ quan Tư pháp tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu, không có nhiệm vụ chậm trễ, chưa hoàn thành, đặc biệt là đã hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trước hạn 1 năm 2 tháng so với thời hạn Chính phủ, Bộ Tư pháp giao và trước 2 tháng so với thời hạn Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành 1 trong 6 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu sổ hộ tịch; thực hiện thẩm định đối với 89 dự thảo văn bản, 5 hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, tăng hơn 44,8% so với năm 2022; tiếp nhận và giải quyết chứng thực 35.087 bản sao điện tử; thực hiện 38 cuộc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thiệu ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan Tư pháp tỉnh; đồng thời yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh tại địa phương do UBND tỉnh giao, chú trọng tư vấn pháp lý giải quyết các vướng mắc về nhà đất, thực hiện dự án đầu tư; đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bổ trợ tư pháp, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp…; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng 2 bằng khen cho Sở Tư pháp về thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển của Vụ Con nuôi và thành tích 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2023. UBND tỉnh Khánh Hòa tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác số hóa dữ liệu sổ hộ tịch.
Một số hình ảnh tại hội nghị: 
 
                                                                                             BẢO ANH