Ra mắt Tổng cục Thi hành án dân sự - “Vinh dự lớn lao đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn”

09/01/2010
Ra mắt Tổng cục Thi hành án dân sự - “Vinh dự lớn lao đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn”
Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 08/01/2010, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ công bố việc thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

Buổi lễ được tổ chức long trọng với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Đến chúc mừng Tổng cục Thi hành án dân sự và Bộ Tư pháp có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Thị Thu Ba - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, đồng chí Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và một số địa phương.

Nhìn lại 16 năm hình thành và phát triển, công tác thi hành án dân sự luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước. Công tác thi hành án dân sự giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thực thi trong thực tế, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của đất nước, tăng cường trật tự kỷ cương. Bộ Tư pháp là cơ quan trực tiếp giúp Chính phủ tiếp nhận việc quản lý công tác thi hành án dân sự từ năm 1993 theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự. Trong 16 năm qua, bộ máy, tổ chức, cán bộ của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự cơ bản đã được kiện toàn, lớn mạnh về mọi mặt; đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn; kết quả thi hành án dân sự năm sau cao hơn năm trước, chất lượng thi hành án được nâng cao. Tại nhiều kỳ họp Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội ghi nhận sự chuyển biến của công tác thi hành án dân sự.

Trong những năm gần đây, nhất là năm 2009 - năm đầu tiên thực hiện Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật, mặc dù phải đồng thời thực hiện một khối lượng công việc lớn để chuẩn bị cho việc triển khai thi hành Luật và Nghị quyết nhưng đây cũng là năm đầu tiên kết quả thi hành án dân sự trong cả nước vượt chỉ tiêu Chính phủ đã cam kết trước Quốc hội cuối năm 2008. Số lượng án tồn đọng đã từng bước được giải quyết, tình trạng khiếu nại, bức xúc, gay gắt, vượt cấp giảm rõ rệt.

Việc Chính phủ thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là để nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng quản lý và tổ chức hoạt động thi hành án dân sự trong cả nước. Đây cũng là sự ghi  nhận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành thi hành án dân sự trong thời gian qua.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng chung của cán bộ, công chức toàn ngành thi hành án dân sự trong cả nước. Bộ trưởng cũng biểu dương sự cố gắng của Giám đốc các Sở Tư pháp đã thực hiện sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cố gắng để đưa Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống. Thay mặt Bộ Tư pháp, Bộ trưởng cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp trong việc triển khai bước đầu có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Với chức năng, nhiệm vụ và tên gọi mới, vị thế của Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được nâng lên tầm cao mới. Bộ trưởng cũng nhắc nhở cán bộ, công chức toàn ngành thi hành án dân sự: “Đây là vinh dự lớn nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, nặng nề hơn”. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, yếu kém. Đội ngũ làm công tác thi hành án dân sự vừa yếu lại vừa thiếu, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, số lượng án tồn đọng còn nhiều. Đến nay còn hơn 300 ngàn vụ việc chưa được thi hành, chiếm hơn 50% tổng số việc đã thụ lý trong 16 năm qua, số lượng vụ việc khiếu nại thi hành án chiếm tỷ lớn trong số các khiếu nại liên quan đến hoạt động của toàn ngành Tư pháp, một số vụ việc bức xúc kéo dài  còn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều đó thể hiện pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự chưa được thực hiện nghiêm minh, công lý chưa được thực thi đầy đủ và góp phần nào đó đẩy ngược uy tín lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Ở nhiều địa phương công tác thi hành án dân sự chưa thực sự nổi bật, chưa được cấp uỷ và chính quyền địa phương đánh giá cao trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự trị an.

Bộ trưởng mong rằng cùng với vinh dự lớn lao mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã trao, Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục, Chi cục thi hành án dân sự địa phương phải nhận thức rõ trách nhiệm, sứ mệnh lớn lao, nhanh chóng tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự.

Thay mặt Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Quyền Tổng cục trưởng -  hứa với Bộ trưởng những chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng tại buổi lễ sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thi hành án dân sự nói riêng, thi hành án dân sự toàn ngành nói chung trong năm 2010 và các năm tiếp theo để hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự sớm thực sự xứng đáng với vị thế mới, đúng như mong muốn mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã gửi gắm khi thông qua Luật Thi hành án dân sự và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Luyện được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng, giao Quyền Tổng cục trưởng, các đồng chí Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Sỹ Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng kể từ ngày 25/11/2009.

Cục Công nghệ thông tin