Quảng Ngãi: Công bố Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố

30/12/2009
Sáng ngày 30/12/2009, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh và Chi cục THADS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Vũ Thị Hằng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Tổng Cục THADS; đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện uỷ và UBND các huyện, thành phố....

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng Cục THADS đã công bố các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS 14 huyện, thành phố; các quyết định bổ nhiệm có thời hạn Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố và trao các quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí Cục trưởng và Chi Cục trưởng. Theo đó, đồng chí Phan Tấn Nộ giữ chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Trần Thanh Long giữ chức Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh.

Báo cáo về quá trình hình thành và phát triển của cơ quan THADS từ năm 1993 đến nay, đồng Chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Tiền thân Cục THADS tỉnh được thành lập năm 1993 sau khi được chuyển giao từ ngành Tòa án sang ngành Tư pháp, đến nay sau gần 17 năm, Cục có 14 đơn vị, cơ quan THADS trực thuộc với 51 chấp hành viên. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Tổng cục THADS; Tỉnh ủy; HĐND và UBND tỉnh… công tác THADS đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số việc thi hành án xong với số tiền và tài sản thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong 2 năm 2008-2009, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã thi hành xong hoàn toàn 6.187 việc trên tổng số 7.840 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 79%; đã thực thu được 63.616.566.000 đồng trên tổng số 92.813.293.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 69%, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đánh giá cao những kết quả mà ngành Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong những năm. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Tư Pháp có nhiều gắng trong việc chỉ đạo về công tác tổ chức, kiện toàn cơ quan THADS các cấp. Thứ trưởng khẳng định, việc tổ chức cơ quan THADS theo hệ thống từ Tổng Cục THADS (thuộc Bộ Tư pháp) đến Cục, Chi cục (không còn thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) là giải pháp hoàn thiện tổ chức và nâng cao vị thế ngành THADS đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới ngành THADS tỉnh nhanh chóng kiện toàn ổn định tổ chức; tiến hành tổng kết phân tích những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác THADS để rút ra bài học, đề ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giải quyết các án tồn đọng, hạn chế khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phải tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND; phối hợp thường xuyên, kịp thời với các sở, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cơ quan Công an tỉnh để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Huế, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sự ra đời của Cục và các Chi cục THADS là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của ngành THADS, bên cạnh đó cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới, cao hơn đối với ngành THADS, việc thay đổi tên gọi Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS cấp huyện là một yêu cầu khách quan, đây vừa là vinh dự thể hiện sự lớn mạnh song cũng là trách nhiệm lớn đối với toàn thể cán bộ, chấp hành viên, công chức của ngành THADS. Vì vậy, để công tác THADS trong thời gian tới chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả, đồng chí Nguyễn Xuân Huế đề nghị cơ quan THADS các cấp, các ngành có liên quan đến hoạt động THADS thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số số 18/2009/CT-UBND ngày 24/11/2009 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Thông báo kết luận số 357/TB-UBND ngày 30/11/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đồng thời, giao Cục THADS tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Quản lý, chỉ đạo về THADS trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm: bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động THADS; chỉ đạo hoạt động THADS đối với cơ quan THADS cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ THADS cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan THADS trên địa bàn; kiểm tra công tác THADS đối với cơ quan THADS cấp huyện; tổng kết thực tiễn THADS; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động THADS theo hướng dẫn của cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp.

- Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 của Luật THADS; lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ THADS đang chấp hành hình phạt tù; giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật THADS.

- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan THADS tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật THADS; báo cáo công tác THADS trước HĐND tỉnh khi có yêu cầu.

- Thực hiện và chỉ đạo Chi Cục THADS các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức thi hành phần dân sự của các bản án đã có hiệu lực pháp luật; nhất là đối với các vụ việc khó, phức tạp chưa giải quyết, còn tồn đọng phải ưu tiên thi hành trước. Phấn đấu giải quyết xong hoàn toàn về việc đạt từ 80% trở lên so với số việc có điều kiện thi hành và thực thu về tiền đạt từ 60% trở lên so với số tiền có điều kiện thi hành.

Thay mặt cán bộ, công chức cơ quan THADS toàn tỉnh, đồng chí Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời nhận nhiệm vụ và hứa sẽ lãnh đạo, điều hành các cơ quan THADS trong toàn tỉnh nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua của ngành Tư pháp năm 2010.

Phạm Huy Ân