Bộ Tư pháp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác

30/12/2009
Bộ Tư pháp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác
Chiều qua - 29/12, tại Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trước sự chứng kiến của Đại diện Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và Tổng giám đốc Petrovietnam Phùng Đình Thực đã ký thoả thuận hợp tác.

Theo đó, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm cung cấp, hướng dẫn các nội dung chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luật quốc tế ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Petrovietnam; hỗ trợ chia sẻ pháp lý theo tinh thần Nghị định số 66/2008/NĐ-CP để các hoạt động đầu tư được an toàn, nhanh chóng và hiệu quả; Cử chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ và tư vấn cho Petrovietnam; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của toàn Petrovietnam.

Petrovietnam có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đề xuất nhu cầu về hỗ trợ pháp lý với Bộ Tư pháp; hỗ trợ các hoạt động, các đề án do Bộ Tư pháp chủ trì nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao, đổi mới về tổ chức và hoạt động của công tác pháp chế như: Đề án Câu lạc bộ Pháp chế DN, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập…; Chủ trì phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị sinh hoạt pháp chế ngành và doanh nghiệp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp và Ban Luật & Quan hệ Quốc tế của Petrovietnam làm đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác của hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa cho cả hai bên, Bộ Tư pháp không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện pháp luật mà còn giúp Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội để quản lý nhà nước (QLNN) về thực thi pháp luật. Đây cũng là thoả thuận hợp tác đầu tiên giữa cơ quan QLNN là Bộ Tư pháp với một DN lớn là Petrovietnam và không chỉ với Petrovietnam mà tới đây sẽ vươn ra các DN, các tập đoàn kinh tế để các DN không phải trả những khoản học phí bất thường về pháp luật.

Về phía Petrovietnam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh La Thăng cũng bày tỏ sự vui mừng là doanh nghiệp đầu tiên hợp tác với cơ quan QLNN, không chỉ có ý nghĩa với Petrovietnam mà với các doanh nghiệp nói chung, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vươn ra làm ăn với nước ngoài.

T.Lan, ảnh Hồng Điệp