Góp ý Dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một hoặc một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh quốc tế

14/11/2017
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ (theo Công văn số 180/VPCP-PL ngày 19/1/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên, Trung tâm trọng tài và định hướng một hoặc một số Trung tâm trọng tài điểm có khả năng cạnh tranh quốc tế và Tờ trình dự thảo Đề án.
 Để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước tháng 12/2017, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án và dự thảo Tờ trình.
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, địa chỉ 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: anhntt@moj.gov.vn trước ngày       /11/2017.
Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp theo số điện thoại cố định: 04.62739503, số điện thoại di động: 0989647552.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị./.