Hà Tĩnh: Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2017 13/12/2017

Trong thời gian qua, theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp cũng như các sở, ban, ngành cấp tỉnh quan tâm và xác định đây là một trong những biện pháp nhằm mục tiêu quan trọng là bảo đảm hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế của tỉnh. Năm 2017, thực hiện TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác này và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động và phát triển.

Khánh Hòa: Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt 13/12/2017

Chiều ngày 12-12-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ V năm 2017 cho gần 160 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hà Tĩnh: Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 11/12/2017

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, Đoàn luật sư tỉnh, Hội luật gia tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh... Đặc biệt có sự tham dự và chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Cù Thu Anh – Phó cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp.

Tây Ninh: Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 11/12/2017

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, ngày 31 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 3135/KH-UBND triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Vĩnh Long: Một số kết quả Tư pháp năm 2017 11/12/2017

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp đã được UBND tỉnh phê duyệt, với 09 nhóm nhiệm vụ được giao trong năm 2017, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả đối với các mặt công tác của ngành theo Chương trình công tác đã đề ra, cụ thể:

Nghệ An: Tình hình THPL về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 11/12/2017

Trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị, Sở Tư pháp đã tổng hợp được những kết quả đã đạt được, đồng thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Định: Những kết quả nổi bật trong công tác tư pháp năm 2017 07/12/2017

Ngay từ đầu năm 2017, thực hiện chủ trương của Bộ Tư pháp về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017 và chương trình trọng tâm công tác Tư pháp tỉnh Bình Định năm 2017, Sở Tư pháp đã xây dựng kế hoạch công tác tư pháp năm 2017. Trên cơ sở bám sát chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiều lĩnh vực chuyên môn có chuyển biến rõ rệt, đạt kết quả cao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương với những điểm nổi bật như sau: