Trao đổi về một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý 19/09/2018

Bài viết xin trao đổi về một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) như sau:

Nghĩa vụ bồi thường theo bản án, quyết định dân sự theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 19/09/2018

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Theo đó, điểm mới quy định người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường ngay từ khi có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đã tác động đến tiêu chí phân định hồ sơ vụ việc cấp kinh phí bồi thường theo thủ tục bảo đảm tài chính và hồ sơ vụ việc cấp kinh phí theo thủ tục bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hòa giải ở cơ sở khi mở rộng áp dụng xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật 10/09/2018

Mặc dù là một khái niệm mới xuất hiện gần đây, khoảng từ cuối đến giữa thập kỷ 80 của thế kỳ XX nhưng thực tiễn thời gian qua cho thấy xử lý chuyển hướng người chưa thành niên vi phạm pháp luật là biện pháp có tính khả thi và được ủng hộ chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội, có thể thực hiện trên cơ sở kết hợp với việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng một cách có hiệu quả.