Hoàn thiện quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài 26/06/2017

Hoàn thiện quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay bên cạnh các yếu tố tích cực mang lại thì cũng phát sinh nhiều tiêu cực có yếu tố nước ngoài đòi hỏi các quốc gia phải cùng nhau hợp tác, hỗ trợ về nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự. Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nước mình trên lãnh thổ nước ngoài và ngược lại công dân nước ngoài trên lãnh thổ của mình về hình sự thì ngoài việc tham gia hoặc ký kết các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, mỗi quốc gia còn phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước cho phù hợp tình hình thực tế và xu thế của thời đại. Không ngoài xu thế đó thì vấn đề hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam về lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài cũng không phải là trường hợp ngoại lệ mà cần xây dựng, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tố tụng trong thời kỳ mới.

Luật thanh niên năm 2005 và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung 19/06/2017

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác thanh niên là công tác của Đảng, một trong các vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động tháng 10 năm 1930, Đảng ta khẳng định : "Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng quan trọng không thể không kể tới được".

Vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân trong pháp luật Việt Nam 14/06/2017

Quyền có họ, tên là một quyền nhân thân được ghi nhận tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xác định họ và tên của cá nhân đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền. Tuy nhiên trên thực tiễn đã có những vướng mắc ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và cơ chế áp dụng pháp luật. Bài viết nhằm phân tích và bình luận những quy định của pháp luật về vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân, đồng thời, bài viết đưa ra những giải pháp pháp lý nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế.

Phiên họp đối thoại và quyền đặt câu hỏi của đương sự theo Luật tố tụng hành chính năm 2015 14/06/2017

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 và Nghị quyết số 104/2015/QH13 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 quy định nhiều nội dung mới so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Trong đó có quy định về việc thực hiện thủ tục đối thoại là thủ tục tố tụng bắt buộc phải thực hiện khi Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Hiện thực hóa nhu cầu tiếp cận thông tin của doanh nghiệp khởi nghiệp 12/06/2017

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu tiếp cận thông tin của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng đang thực sự trở nên cấp thiết, đóng vai trò quan trọng, quyết định đến quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, Nhà nước cần đẩy mạnh thực thi các cơ chế bảo đảm, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin của cộng đồng doanh nghiệp được hiệu quả, thực chất .