Nghị định số 41/2018/NĐ-CP: Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 20/03/2018

Theo Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP: Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện 20/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định quy định tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện dưới đây:

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP: Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 20/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định này hướng dẫn về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP: Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 20/03/2018

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định số 29/2018/NĐ-CP: Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 14/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 5/3/2018./.

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP: Quy định phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần 13/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa 13/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg: Sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy 08/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013. Trong đó, Quyết định sửa đổi điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Quyết định 10/2018/QĐ-TTg cũng nêu rõ không được tạm nhập khẩu xe gắn máy đã qua sử dụng.