Một số ND quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 vừa được thông qua 21/06/2017

Chiều 20/06/2017, với 88,39% số các đại biểu có mặt tán thành, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 21/06/2017

Chiều 20-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 với tỷ lệ phiếu tán thành 88,39% (434/457)

Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi, Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi 20/06/2017

Sáng ngày 20/6, với 454/458 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sửa đổi. Cũng trong buổi sáng, với 458/458 ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi.

Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính 15/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Tiếp nhận gần 6.000 thông tin lý lịch tư pháp qua công tác tương trợ tư pháp 14/06/2017

Theo kết quả tổng hợp từ VKSNDTC và Bộ Tư pháp, cho đến nay Việt Nam đã tham gia ký kết các điều ước quốc tế (hiệp định) về hình sự song phương với 17 quốc gia, tham gia 16 điều ước quốc tế đa phương và đang đàm phán/chuẩn bị ký kết song phương với 6 quốc gia.

Tập trung nhiều hoạt động để tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 14/06/2017

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những năm gần đây, hàng năm Bộ Tư pháp đều ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và năm 2017 đó là lĩnh vực pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về Kế hoạch, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Đặng Thanh Sơn. Ông Sơn đã cho biết một số kết quả bước đầu đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực này đến thời điểm hiện tại:

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục 14/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.