Không để phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài 18/05/2018

Thực tế cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong lĩnh vực THADS có chiều hướng ngày càng phức tạp. Trong đó có nhiều vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đúng quy định thấu tình đạt lý nhưng đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên tục có đơn KNTC, gây áp lực và ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của cơ quan THADS.

Cần quy định thống nhất về nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến tài sản bảo đảm 18/05/2018

Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi cho các tổ chức tín dụng, nâng cao ý thức của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các khoản nợ thì quá trình thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cũng tạo ra không ít khó khăn đối với cơ quan THADS. Đặc biệt là khâu xác nhận các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu; nghĩa vụ nộp thuế, phí, nợ khác liên quan đến tài sản bảo đảm.

Sẽ có Nghị định về Tổ hợp tác 18/05/2018

Chính phủ đã cho ý kiến về việc xây dựng Nghị định về Tổ hợp tác

Thủ tướng yêu cầu các Bộ triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao 18/05/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả rà soát 16/05/2018

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018, nhiều chính sách mới được quyết định.

Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” 16/05/2018

Sau 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258), hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp đã được tổ chức thực hiện có kết quả trên thực tế, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc của hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu tố tụng trong thời gian qua. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 258 cũng như bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ mới nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám định tư pháp cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng trong giai đoạn tiếp theo thì việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp là yêu cầu cần thiết, khách quan.

Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 08/05/2018

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (OCOP), được thực hiện trên phạm vi cả nước.

Chỉnh lý, hoàn thiện một số dự án Luật 08/05/2018

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23.