Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 11/12/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ quan trọng.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11/2017 11/12/2017

Trong tháng cuối năm 2017, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất, đề cao vai trò người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm; phấn đấu đạt toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.

Tổng kết 15 năm Pháp lệnh Động viên công nghiệp 22/11/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 10/11/2017 về việc tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018). Pháp lệnh Động viên công nghiệp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/2/2003 và Chủ tịch nước công bố ngày 10/3/2003.

Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới – hành động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 08/11/2017

Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp với chủ đề: “Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới - hành động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11”.