Phê duyệt Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội 26/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý 26/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Đề án nêu rõ: Giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Bộ Tư pháp triển lãm sách và không gian đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04/2017

Ngày 21/04, Bộ Tư pháp tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Lê Tiến Châu đến dự và phát biểu tại lễ hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017 12/04/2017

Ngày 15 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 11/04/2017

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017.

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật đấu giá tài sản 10/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 410/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.

“Pháp luật phải phản ánh truyền thống đoàn kết hữu ái, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta” 07/04/2017

Hôm nay, đất nước ta tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam, đồng thời, là một nhà lãnh đạo giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái. Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) đã có nhiều bài viết, bài nói chuyện lãnh đạo quá trình phát triển của đất nước. Trong những chỉ đạo ấy, Tổng Bí thư đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để định hướng phát triển hệ thống pháp luật theo hướng phải “thấm nhuần lòng nhân ái, sự độ lượng khoan dung và truyền thống đoàn kết hữu ái, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta”.

Tăng cường sử dụng hàng nội địa trong dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước 04/04/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.