Tài liệu cuộc họp tư vấn Thẩm định dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực phân bón

13/11/2017
Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2017 (Thứ Tư)
Địa điểm: Trụ sở  Bộ Tư pháp (58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
Chủ trì:  Ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Triệu Thị Bình, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 04.6273.9796 -  DĐ: 09.7359.7539, email: binhtt@moj.gov.vn).
Xin xem tệp đính kèm hồ sơ thẩm định.