STP Khánh Hòa-Đại học Nha Trang: Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng

02/04/2024
STP Khánh Hòa-Đại học Nha Trang: Hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng
Nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của mỗi bên trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội; vừa qua, đồng chí Lý Nguyễn Nguyên Vũ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Quách Hoài Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã thay mặt lãnh đạo 2 đơn vị ký bản ghi nhớ hợp tác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng. Thời hạn hợp tác là 05 năm.
Nội dung hợp tác gồm có: Tổ chức các chương trình, hội thảo, tọa đàm….để tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành luật của Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT); trao đổi thông tin về khoa học pháp lý; tổ chức các chương trình, hội nghị, hội thảo liên quan đến các lĩnh vực pháp luật như thảo luận, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của trung ương và của tỉnh, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân, các hoạt động tư vấn pháp luật…
Đặc biệt, hai bên đã thống nhất đề ra trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Theo đó, Sở Tư pháp sẽ phối hợp, hỗ trợ trong việc cập nhật văn bản QPPL mới, chia sẻ, tập huấn kỹ năng về công tác xây dựng văn bản, công tác pháp chế cho viên chức tại các đơn vị của Trường ĐHNT; sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ sinh viên ngành Luật của Trường ĐHNT trong thực tế nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp tại Sở và các đơn vị trực thuộc; thông tin cho Trường ĐHNT về các đợt tuyển dụng liên quan đến lĩnh vực tư pháp để sinh viên Luật biết dự tuyển; hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện để giảng viên tham gia làm báo cáo viên pháp luật của tỉnh.
Trường ĐHNT sẽ mời công chức của Sở Tư pháp tham gia thỉnh giảng một số môn học trong chương trình đào tạo ngành Luật, các chuyên đề liên quan đến công tác chuyên môn của Sở; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về pháp luật khi Trường ĐHNT được giao chủ trì, phối hợp viết các báo cáo tham luận hội thảo, bài báo khoa học; cử viên chức tham gia làm báo cáo viên tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp…
Mục tiêu của bản ghi nhớ là thông qua sự hợp tác để nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm khác cho sinh viên ngành Luật của Trường ĐHNT vì sự phát triển của giáo dục nói chung và lĩnh vực pháp lý nói riêng; đồng thời, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng sinh viên… 
Đặng Hữu