Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp phổ biến Luật Đất đai, Luật Căn cước

28/03/2024
Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị trực tuyến 03 cấp phổ biến Luật Đất đai, Luật Căn cước
Sáng 27/3/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp phổ biến Luật Đất đai, Luật Căn cước. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Dự điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Hương Thành - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thế Tuấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh - Chủ trì hội nghị; đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh và gần 16 nghìn đại biểu gồm: các đồng chí Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Tổ thư ký giúp việc Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác pháp chế các sở, ngành tỉnh và Báo cáo viên pháp luật tỉnh. Tại điểm cầu huyện có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện; Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện; Ủy viên Hội đồng PHPBGDPL; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; lãnh đạo và công chức liên quan của công an, phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Tư pháp cấp huyện. Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công an xã, công chức Địa chính - Xây dựng, công chức Tư pháp - Hộ tịch; tổ trưởng Tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn cấp xã. Truyền đạt trực tiếp tại hội nghị có báo cáo viên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an.
Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Đoàn Thị Thanh Mỹ đã truyền đạt, phổ biến, làm rõ các nội dung cơ bản mới được bổ sung của Luật Đất đai như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; bãi bỏ khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hàng năm; 5 phương pháp định giá đất; thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại; sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; sửa đổi quy định về phân loại đất; bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai;…
 
Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Đoàn Thị Thanh Mỹ truyền đạt, phổ biến Luật Đất đai năm 2024.

Hội nghị đã được Thiếu tá, TS.Vũ Thế Công - Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an truyền đạt những điểm mới, nội dung trọng tâm của Luật Căn cước được chính thức thông qua ngày 27/11/2023 tại Kỳ họp thứ 6. Luật gồm 7 chương, 46 điều quy định cụ thể về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; Thẻ căn cước, căn cước điện tử; Giấy chứng nhận căn cước; Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật Căn cước 2023 áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Đồng chí Phan Thế Tuấn, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh Luật Đất đai và Luật Căn cước có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và môi trường. Để hội nghị đảm bảo thực chất, hiệu quả và đạt được kết quả tốt, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc, lắng nghe để tiếp nhận, lĩnh hội đầy đủ các thông tin mà báo cáo viên truyền đạt và lấy đó làm cơ sở để triển khai tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sau Hội nghị này cần tập trung triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ:
(i) Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện, các ngành Ủy viên Hội đồng và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung 02 Luật này và các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức, người dân, doanh nghiệp;
(ii) kịp thời ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành luật; bố trí nguồn lực, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức triển khai và thi hành 02 Luật trên đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; nhất là các quy định mới, nội dung đáng chú ý và tác động cũng như các điểm cần được làm rõ;
(iii) thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về đất đai, kiến thức quản lý nhà nước về đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai từ tỉnh đến xã; tổ chức tập huấn về điểm mới của Luật Căn cước cho cán bộ, công chức, nhất là lực lượng công an, để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật, từ đó áp dụng đúng đắn trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ;
(iv) Luật Đất đai năm 2024 có 18 nội dung giao thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải quy định chi tiết và 1 nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan cần khẩn trương rà soát các văn bản QPPL do UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành liên quan đến đất đai để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp và đồng bộ với các luật được thông qua và văn bản pháp luật hiện hành;
(v) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến, phản biện đối với việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết về đất đai và căn cước tại địa phương; tham gia phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; vận động, động viên các tầng lớp Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật.
Hội nghị nhằm giúp cho lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh nắm được những điểm mới và nội dung cơ bản của Luật Đất, Luật Căn cước. Trên cơ sở đó nhằm tổ chức triển khai thống nhất, kịp thời các Luật này, đảm bảo đưa các luật vào cuộc sống, quyền được thông tin về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật