Bình Định: Kiểm tra công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền CSDLQG về dân cư

26/03/2024
Bình Định: Kiểm tra công tác nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền CSDLQG về dân cư
Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 20/3/2024, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Định kiểm tra về tiến độ nhập dữ liệu Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại 04 địa phương (UBND Thành phố Quy Nhơn và UBND các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh) trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Tại 04 địa phương kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe các địa phương báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành kế hoạch triển khai nhập dữ liệu liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 18/3/2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã nhập 1.190.701/1.603.220 (đạt tỷ lệ 74%). Trong đó: Kết quả nhập dữ liệu hộ tịch tại 04 địa phương được kiểm tra như sau: thành phố Quy Nhơn đã nhập 202.844/297.865 trường hợp (đạt tỷ lệ 68%), huyện Phù Cát đã nhập 128.881/212.878 trường hợp (đạt tỷ lệ 60%), huyện Vĩnh Thạnh đã nhập 18.622/27.188 trường hợp (đạt tỷ lệ 68%), huyện Tây Sơn đã nhập 19.480/27.188 trường hợp (đạt tỷ lệ 71%).
 

Tại 04 địa phương được kiểm tra, đại diện các địa phương đã báo cáo kết quả triển khai nhập dữ liệu hộ tịch và có ý kiến với đoàn về khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhập liệu: việc đường truyền internet có lúc không ổn định làm ảnh hướng đến tiến độ nhập liệu, sổ hộ tịch qua các thời kỳ có hiện tượng rách, không còn nguyên vẹn, vướng mắc về kinh phí nhập liệu…các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn một số nội dung liên quan đến các kiến nghị về công tác nhập liệu.
 

Kết luận kiểm tra, đồng chí Châu Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã nghi nhận những kết quả đạt được đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thời gian hoàn thành trong tháng 04/2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định./.
 
Trần Minh Hồng - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định