Sở Tư pháp Khánh Hòa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tư pháp

22/03/2024
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tư pháp
Ngày 21/3, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị giao ban quý I-2024 bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp năm 2024. Hội nghị do đồng chí Lý Nguyễn Nguyên Vũ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì.
Dự hội nghị có các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Sở cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Theo báo cáo, trong quý I-2024, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện thống nhất, tập trung theo các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong công tác văn bản, Sở Tư pháp đã tham gia góp ý 64 dự thảo văn bản (13 dự thảo văn bản trung ương và 51 dự thảo văn bản địa phương); thẩm định 05 dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL) và 02  dự thảo Nghị quyết QPPL, tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2023, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2019-2023, báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh giai đoạn 2019-2023…Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tốt, Sở đã tham mưu Hội đồng phố hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ nhất năm 2024 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt của tỉnh; 8/8 huyện đã ban hành quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2023; huyện Diên Khánh đã tổ chức phát sóng 666 lần (177 giờ) trên Đài truyền thanh xã các tin tức pháp luật; huyện Khánh Vĩnh tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở với sự tham gia của hơn 150 đại biểu…Công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp tiếp tục đạt kết quả cao, đã tiếp nhận 4.298 hồ sơ (tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023), công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được triển khai đúng quy định…
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. 
 
Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề ra các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ công tác từ nay đến hết năm, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tư pháp nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông; kịp thời pháp hiện, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra …
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và góp ý hoàn thiện các dự thảo về Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua tư pháp cấp huyện và bảng tiêu chí chấm điểm, đánh giá xếp hạng Phòng tư pháp cấp huyện năm 2024.
Hải Dương