Bạc Liêu: Triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

28/03/2024
Bạc Liêu: Triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
Sáng 28/3, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Ngoài điểm cầu chính, Hội nghị còn kết nối trực tuyến đến 7 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã.
Tham dự Hội nghị có gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tòa án Nhân dân; Cục Thi hành án dân sự; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tỉnh đoàn...
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (diễn ra tháng 11/2023) đã thông qua và tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (diễn ra giữa tháng 1/2024), Quốc hội thông qua 9 Luật; trong đó có 5 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, 4 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 và qua 2 kỳ họp trên, Quốc hội còn ban hành 10 Nghị quyết, quy định những nội dung rất quan trọng.
Phát biểu Hội nghị, ông Trần Minh Đức cho biết: “Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, giới thiệu tập trung những điểm mới, trọng tâm, chủ yếu của nội dung 9 Luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)”.
“Đây là các Luật có ý nghĩa quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, liên quan mật thiết đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống Nhân dân, việc triển khai kịp thời, có hiệu quả các Luật này đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân góp phần quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả”, ông Trần Minh Đức nhấn mạnh.
 
Báo cáo viên, Tiến sĩ Châu Hoàng Thân - Giảng viên chính khoa Luật, trường Đại học Cần Thơ, giới thiệu, triển khai Luật Đất đai năm 2024.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên, Tiến sĩ Châu Hoàng Thân - Giảng viên chính khoa Luật, trường Đại học Cần Thơ, giới thiệu, triển khai Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương và 260 điều, được thông qua ngày 18/01/2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thay thế Luật Đất đai năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.
Luật Đất đai năm 2024, có 18 điểm mới như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Bãi bỏ khung giá đất; Bảng giá đất được xây dựng hằng năm; Quy định 5 phương pháp định giá đất; Không còn cấp đất cho hộ gia đình; Thay đổi tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng; Điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; sửa đổi cách xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản; Sửa đổi 8 luật; Bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Trọng tài thương mại; Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; Sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất; Sửa đổi quy định về phân loại đất; Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; Công bố công khai tất cả các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất; Bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; Quy định nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất.
Báo cáo viên, Đại tá Bùi Xuân Khởi – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, giới thiệu, triển khai Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Theo đó, Luật Căn cước đã được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 6 thông qua, hiện nay Bộ Công an đang tích cực xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó, có một số điểm mới như: Chính thức đổi tên Căn cước công dân sang thẻ Căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ Căn cước; Người dân không phải phải đổi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước; Sẽ khai tử Chứng minh nhân dân từ 1/1/2025; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ 1/7/2024; Bổ sung Giấy chứng nhận căn cước; Từ 1/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử; Thủ tục cấp thẻ Căn cước: Phải cung cấp thông tin mống mắt. Đồng thời, người dân đang sử dụng thẻ Căn cước công dân thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới,…
 
 
Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, phát biểu tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu mong muốn các lãnh đạo các ngành, các cấp, các Báo cáo viên pháp luật, giảng viên, giáo viên… sau hội nghị này thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục nói chung và các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; các văn bản pháp luật khác liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với hình thức và phương pháp thích hợp giúp mọi người “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
 
Trần Thái – Sở Tư pháp Bạc Liêu