Đắk Nông: Tổ chức các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

01/04/2024
Đắk Nông: Tổ chức các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, PBGDPL để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia
Từ ngày 14 đến ngày 28/3/2024, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã tổ chức 12 Hội nghị gồm: 06 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung số 02, 03 tiểu dự án 01, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 06 Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực và nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật tại các thôn, bon và UBND các xã gồm: xã Đắk Som, xã Đắk Ha của huyện Đắk Glong; xã Đắk Buk So, xã Quảng Tân của huyện Tuy Đức; xã Đắk N’Drung, xã Thuận Hà của huyện Đắk Song, với gần 1.000 lượt đại biểu tham dự. Thành phần chủ yếu là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đội ngũ Tuyên truyền viên, Hòa giải viên ở cơ sở và người dân ở cơ sở.
Tại Hội nghị, đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tập huấn nâng cao năng lực và nghiệp vụ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cho cán bộ cấp xã; triển khai các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở. Đồng thời, các báo cáo viên còn tuyên truyền cho người dân trên địa bàn các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định về hòa giải cơ sở; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các quy định pháp luật về dân sự, giao thông và các lĩnh vực khác có liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày của người dân.
 

Bên cạnh đó, Báo cáo viên pháp luật còn dành nhiều thời gian để giải đáp những quy định pháp luật có liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của người dân; hướng dẫn thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình.
Đợt tập huấn, tuyên truyền trên đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh./.
Phòng VBPBPL