Long An: Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

06/02/2024
Long An: Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiếp tục tuyên truyền Kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện Lịch sử quan trọng đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 06/02/2024, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 01/2024. Tham dự buổi sinh hoạt có bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp được xem clip Tuyên truyền Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); được nghe kể mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Giờ này miền Nam đang nổ súng”.
 

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt công chức, viên chức và người lao động còn nghe Báo cáo viên triển khai: Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 09/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Thông báo số 43/TB-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 42/CT-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 47/CT-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.;…
 

Buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng cán bộ, đảng viên truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An