Ngày làm việc thứ hai của Phiên họp thường kỳ Chính phủ 4/2006

28/04/2006
Ngày 27/4, các thành viên Chính phủ tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4/2006, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm. Các thành viên Chính phủ nghe và thảo luận 3 nội dung chủ yếu: Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010; dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc Ngân sách nhà nước.

Buổi sáng, các thành viên Chính phủ đóng góp ý kiến về hiện trạng sử dụng đất và việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đối với các loại đất, đánh giá chung về những mặt làm được, những tồn tại trong quản lý sử dụng đất trong 5 năm qua; kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm tới và những giải pháp để thực hiện kế hoạch này do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực trình bày. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Chính phủ bổ sung, hoàn thiện trước khi trình ra Quốc hội vào kỳ họp tới.

Buổi chiều, các thành viên Chính phủ thảo luận dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và chủ trương thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng trình bày. Các thành viên Chính phủ nhất trí cao về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định này trong bối cảnh nước ta chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và yêu cầu tất yếu khách quan về đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu, tín dụng đầu tư phát triển.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải, cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã báo cáo trước Chính phủ công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư thuộc Ngân sách nhà nước (kể cả nguồn vốn ODA); Về những tồn tại, yếu kém trong quản lý đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nhấn mạnh đến tính khép kín từ khâu quy hoạch, chuẩn bị dự án, thẩm định dự án, ban hành các định mức trong đầu tư, thiết kế kỹ thuật, đấu thầu, thi công, tư vấn, giám sát chỉ diễn ra trong nội bộ một Bộ, một ngành, địa phương do vậy đã làm giảm tính cạnh tranh, hạn chế tính minh bạch, gây nên hậu quả xấu trong đầu tư, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tiêu cực, tham nhũng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp khắc phục như tăng cường công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch, ban hành các chế tài đủ mạnh để nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, đẩy mạnh việc công khai minh bạch hoá quá trình đấu thầu...

Ngày 28/4, các thành viên Chính phủ tiếp tục ngày làm việc cuối cùng của Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng  4/2006. Được biết chiều 28/4, trong buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng sẽ thông báo nội dung của Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng tư và những chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

(Theo website Chính phủ)