Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2006

30/03/2006
Trong hai ngày 28 và 29/3, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan và Phạm Gia Khiêm.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2006

Tốc độ tăng GDP trong quý I năm 2006 đạt 7,2%, tăng cao hơn các năm trước nhưng thấp hơn so với năm 2005 (năm 2005 tăng 7,3%). Sự đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của các ngành đã có chuyển dịch tích cực, cụ thể: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,7%; giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 7,4%, là mức tăng cao nhất kể từ quý I năm 2001 trở lại đây.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp đã khắc phục các khó khăn về thời tiết, khí hậu, phấn đấu gieo trồng đúng thời vụ, tăng cường phòng chống dịch bệnh. Các lĩnh vực dịch vụ phát triển khá: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 43,9 nghìn tỷ đồng; tính chung quý I đạt khoảng 135 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2005. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động ngày từ đầu quý I do thời gian này nằm trong mùa lễ hội và các hoạt động chuẩn bị Hội nghị APEC 2006 tại Việt Nam. Hoạt động vận tải hàng hoá và hành khách tăng khá. Mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2005. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục có xu hướng tăng; thu chi ngân sách đảm bảo đúng tiến độ; chỉ số giá được kiềm chế.

Các hoạt động xã hội như giáo dục – đào tạo, giải quyết việc làm, văn hoá thông tin; phòng chống dịch bệnh tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực hơn những năm trước. Tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn diễn biến phức tạp…

Tuy nhiên tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I vẫn còn những mặt tồn tại, yếu kém thể hiện trong công tác quản lý điều hành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tuy đạt cao nhưng mới bằng 22,7% kế hoạch năm. Việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm. Tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội tiếp tục có diễn biến phức tạp nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.


Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2006 là 8%, nhiệm vụ của 3 quý còn lại là hết sức nặng nề. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã được Quốc hội thông qua, trong những quý còn lại phải có mức tăng trưởng khoảng 8,2%. Do vậy, Thủ tướng Phan Văn Khải đề nghị các Bộ, địa phương  phải có những biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ, điều hành quyết liệt và khó mấy cũng phải vượt qua. Cùng với việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2006/NQ-CP, trong các tháng tới cần tập trung chỉ đạo giải quyết các việc chủ yếu sau:

Một là, triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Hai là, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện khuyến khích sản xuất phát triển.

Ba là, huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng

Bốn là, tiếp tục kiềm chế việc tăng giá cả trong thời gian tới, phấn đấu giữ tỷ lệ lạm phát thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế.

Năm là, thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

-Thủ tướng Phan Văn Khải cũng yêu cầu các Bộ, các ngành, địa phương phải bám sát tình hình sản xuất, không vì chuẩn bị Đại hội Đảng mà ngưng trệ công việc. Phải có phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

(Theo Website Chính phủ)