Triển khai công tác nội chính năm 2006

31/03/2006
Ngày 30-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư đã khai mạc Hội nghị triển khai công tác nội chính năm 2006 với sự chủ trì của ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư.
Dự hội nghị có các vị chánh, phó văn phòng tỉnh, thành ủy phụ trách công tác nội chính; trưởng phòng nội chính tiếp dân, cán bộ nội chính của tỉnh ủy, thành ủy 28 tỉnh, thành phố phía bắc, từ Nghệ An trở ra.

Ðánh giá công tác nội chính năm 2005, báo cáo của Ban Nội chính T.Ư cho biết, trong năm 2005, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự cố gắng nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, tổ chức nội chính, công tác nội chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ðó là việc tạo nên một bước chuyển biến mới về công tác cải cách tư pháp, công tác xây dựng pháp luật và kiện toàn một số cơ quan nội chính. Các cơ quan nội chính đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc phức tạp về chính trị, kinh tế, góp phần bảo đảm chủ quyền quốc gia; ngăn ngừa, hạn chế những điểm nóng, khiếu kiện phức tạp; thúc đẩy quan hệ đối ngoại; tăng cường đấu tranh chống tội phạm; góp phần bảo đảm thành công Ðại hội Ðảng các cấp. Các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về nội chính đã từng bước trưởng thành, tiến bộ, góp phần quan trọng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với lĩnh vực nội chính.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác nội chính còn một số hạn chế, bất cập, như: công tác đấu tranh với các loại tội phạm về tham nhũng, ma túy chưa đạt kết quả cao; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa vững chắc; Chưa chủ động phòng ngừa, hạn chế được tệ nạn ma túy, mại dâm, tai nạn giao thông, đình công... Một số cán bộ tư pháp năng lực còn hạn chế, sa sút về đạo đức, vi phạm pháp luật, phạm tội. Ðây là những vấn đề cần phải tiếp tục khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2006, báo cáo nêu rõ, đây là năm diễn ra Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X; Ðảng và Nhà nước ta tổ chức Hội nghị hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ XIV. Ðể góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, công tác nội chính phải tiếp tục chủ động ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời mọi âm mưu, hành động phá hoại, chống đối, gây mất ổn định của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của nhân dân; xây dựng các cơ quan nội chính, tư pháp vững mạnh, tạo thế vững chắc cho việc triển khai Chiến lược cải cách tư pháp.

Ngày 31-3, hội nghị tiếp tục làm việc và bế mạc.

(Theo báo Nhân dân)