Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

10/09/2007
Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, ngày 07/9/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Nội dung Công văn