Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống của Ngành

27/08/2007
Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2007), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã gửi thư đến các đồng chí cán bộ lão thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp cả nước.