Lễ bàn giao công tác tư pháp giữa nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Hà Hùng Cường

04/09/2007
Lễ bàn giao công tác tư pháp giữa nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, đồng chí Uông chu Lưu - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hà Hùng Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp) được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch Nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, ngày 06 tháng 8 năm 2007, đồng chí nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã bàn giao công tác tư pháp cho Bộ trưởng Hà Hùng Cường.
Sáng ngày 04 tháng 9 năm 2007, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao chính thức công tác tư pháp giữa nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu với Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tới dự và chứng kiến bàn giao có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Đảng uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ.
Tại buổi Lễ, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phát biểu bàn giao công tác tư pháp cho Bộ trưởng mới, đồng thời bày tỏ lòng mong muốn lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp nói riêng, ngành Tư pháp nói chung tiếp tục phát huy những thành tích công tác đã đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới. Trong lời phát biểu của mình, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của ngành Tư pháp và cơ quan Bộ Tư pháp trong những năm gần đây. Bộ trưởng hứa sẽ cố gắng cùng toàn ngành Tư pháp tiếp nối những thành quả mà thế hệ trước đã đạt được, quyết tâm cùng với cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp thực hiện đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.
Trước sự chứng kiến của đại diện Ban Tổ chức Trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Đảng uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ, nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã cùng ký vào Biên bản bàn giao công tác.
 Phạm Văn Lâm - Văn phòng Bộ