Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

19/04/2017
Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017
Sáng 17/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành đã đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS) 6 tháng đầu năm. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng và đại diện nhiều Bộ, ngành ở Trung ương cùng tới dự Hội nghị.
Trong 06 tháng đầu năm (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017), các mặt công tác của THADS đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện và đạt một số kết quả nổi bật. Kết quả THADS về việc: Tổng số thụ lý là 583.741 việc, tăng 35.923 việc (6,56%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số phải thi hành là 578.515 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 435.752 việc, chiếm 75,32% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 225.116 việc, tăng 12.529 việc (5,89%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỉ lệ 51,66% (tăng 3,24% so với cùng kỳ năm 2016). Về tiền: Tổng số thụ lý là 140.110 tỷ 873 triệu 805 nghìn đồng, tăng 24.600 tỷ 437 triệu 582 nghìn đồng (21,30%) so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số phải thi hành là 136.226 tỷ 184 triệu 233 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 92.681 tỷ 814 triệu 052 nghìn đồng, chiếm 68,04% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 16.908 tỷ 704 triệu 065 nghìn đồng, tăng 7.579 tỷ 217 triệu 347 nghìn đồng (81,24%) so với cùng kỳ năm 2016; đạt tỉ lệ 18,24% (tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2016).  Công tác chỉ đạo điều hành trong 6 tháng đầu năm cũng được thực hiện bài bản, thông suốt; kỷ cương kỷ luật trong hệ thống được tăng cường; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính được quan tâm đặc biệt…

Tuy nhiên, kết quả THADS còn bộc lộ một số hạn chế như: số việc và tiền có điều kiện thi hành đều giảm; lượng án có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều và tăng so với cùng kỳ; công tác hướng dẫn nghiệp vụ, nhất là chỉ đạo đối với những vụ án lớn, giải quyết các vụ việc THADS trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài còn chậm.
Thảo luận tại Hội nghị, các Cục THADS địa phương đều nhất trí với đánh giá của Tổng cục THADS về công tác 06 tháng đầu năm, đồng thời bày tỏ quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu THA trong năm 2017. Chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức THA, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cần Thơ  Nguyễn Viết Xuân cho rằng cần phải xác định được loại việc nào, địa bàn nào là trọng điểm để tập trung mọi nguồn lực, tìm hướng tháo gỡ cụ thể thì mới đạt được kết quả đề ra. Ngoài ra, việc tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng đội ngũ THADS, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng được rất nhiều địa phương quan tâm.

Chúc mừng thành tích của THADS 06 tháng đầu năm 2017, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Hồng cho rằng đây là kết quả của việc chỉ đạo toàn diện, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Bộ trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số vấn đề cần lưu ý trong công tác THADS thời gian tới như: nâng cao chất lượng xác minh điều kiện THA; tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, tăng cường thanh tra kiểm tra trong toàn hệ thống; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo để hạn chế những vụ việc phức tạp kéo dài, phải cưỡng chế THA.

Biểu dương sự cố gắng của toàn hệ thống và hoan nghênh những địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu THA trong 06 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị các cơ quan THADS tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tư pháp và các hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục THADS, phát huy tinh thần  70 năm ngành THADS để quyết tâm, bằng mọi giải pháp hoàn thành và vượt các chỉ tiêu THA năm 2017. Cụ thể: cần quan tâm hơn đến án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, khắc phục các tồn tại của việc phân loại án, án chuyển kỳ sau nhiều; tích cực vào cuộc để giải quyết các vụ bán đấu giá tài sản để THA, tránh tồn đọng kéo dài; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ… 
Thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “hướng về cơ sở” thông qua việc kiểm tra, giám sát đôn đốc, quan tâm khích lệ tinh thần của đội ngũ làm công tác THADS; tăng cường phối kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan…