Đình chỉ thi hành các quy định trái pháp luật trong 18 văn bản do các địa phương ban hành

08/05/2006
Xét báo cáo (số 836/BC-BTP) của Bộ Tư pháp, ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp đình chỉ việc thi hành kể từ ngày 10/5/2006 các quy định trái pháp luật trong 18 văn bản do các địa phương ban hành.

Theo đó:

1. Huỷ bỏ khoản 4,5 Điều 28 của Quy chế lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý đất đai sau quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, ban hành kèm theo Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 1/9/2003 của UBND tỉnh Sơn La.

2. Huỷ bỏ Điều 6 của Quy định thực hiện niêm yết giá và xử phạt hành chính trong việc thực hiện niêm yết giá ban hành kèm theo Quyết định số 667/2002/QĐ-UB ngày 22/3/2002 của UBND tỉnh Sơn La.

3. Huỷ bỏ Điều 16 của Quy định bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 525/2003/QĐ-UB ngày 5/3/2003 của UBND tỉnh Sơn La.

4. Huỷ bỏ các điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoản 1 Điều 15 của Quy định xử lý các vi phạm trong quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn và thẩm quyền theo phân cấp ban hành kèm theo quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 6/11/2003 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

5. Huỷ bỏ quyết định số 1709/QĐ-CT ngày 13/10/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe ôtô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự khi tham gia giao thông.

6. Huỷ bỏ khoản 1 của Chị thị số 4/2003/CT ngày 9/4/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cấm lưu hành các phương tiện giao thông tự lắp ráp, phương tiện cũ nát không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành; cấm xe công nông chạy trên đường cao tốc.

7. Huỷ bỏ Mệnh lệnh số 18/ML/PV11ngày 15/1/2003 của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

8. Huỷ bỏ điều 23,25,26,27 của Quy định về tổ chức đăng ký quản lý và sử lý đối với phương tiện thuỷ gia dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm Quyết định số 06/2004/QĐ-QB ngày 19/1/2004 của UBND tỉnh Cà Mau.

9. Huỷ bỏ điều 1 QĐ số 345/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy.

10. Huỷ bỏ nội dung "...phạt giam xe trong 10 ngày" đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm trong công văn số 7696/UB-ĐT ngày 14/12 năm 2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường kiểm tra xử phạm vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

11. Huỷ bỏ quy định "cho phép áp dụng mức phạt cao nhất trong mục 52 của chị thị số 16/2004/CT-UB ngày 2/7/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố".

12. Huỷ bỏ khoản 2 điều 23 của Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma tuý và học viên sau khi cai nghiện hồi gia đối với học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ban hành kèm Quyết định số 113/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

13. Huỷ bỏ khoản 2 điều 19 của Quy định về quản lý và giúp đỡ học viên cai nghiện ma tuý và người sau cai nghiện hồi gia ban hành kèm theo Quyết đinh số 114/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

15. Huỷ bỏ chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 14/3/2006 củaUBND thành phố về việc triển khai thực hiện Công điện số 373/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông.

16. Huỷ bỏ khoản 1,2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y, thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

17.  Huỷ bỏ khoản 2 Điều 12; khoản 1,2 Điều 14; khoản 2 Điều 16 và Điều 18 của Quy định quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng.

18. Huỷ bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn đường phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phan Văn Khai giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức rà soát, hệ thống văn bản về xử lý vi phạm hành chính hiện hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, đồng thời nghiên cứu, tổng kết tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản mới về xử lý vi phạm hành chính.

UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải tự huỷ bỏ ngay kể từ ngày 10/5/2006 các quy định trái pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2006; tổ chức khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn bản trái pháp luật gây ra.

(Theo website Chính phủ)