Lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Pháp lệnh bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia

05/05/2006
Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an, sáng 4-5, đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự án Pháp lệnh bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
Ðại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và nhiều cơ quan Nhà nước, đoàn thể ở T.Ư, một số viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan báo chí đã dự.

Dự thảo Pháp lệnh này gồm lời mở đầu, bốn chương với 22 điều quy định về nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong việc bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

Sau khi nghe đại diện Ban soạn thảo trình bày về sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo xây dựng và những nội dung cơ bản của Dự thảo Pháp lệnh cùng những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhiều đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhằm làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và một số vấn đề cụ thể của dự án, như: Nội dung bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, lực lượng bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia...

Trên cơ sở Tờ trình Chính phủ, bản Dự thảo Pháp lệnh và những ý kiến trao đổi tại hội nghị, các đại biểu về giúp thủ trưởng cơ quan mình, tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo này để Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thụ và hoàn chỉnh trước khi trình Chính phủ xem xét.

(Theo Nhân dân)