Chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích

28/04/2006
Ngày 27-4-2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích công ích. Theo đó, từ ngày 01-01-2007, Pháp lệnh này sẽ không còn hiệu lực thực hiện.

 Đây là lần đầu tiên ở nước ta một pháp lệnh bị bãi bỏ. Được biết, sau 6 năm triển khai, đến nay pháp lệnh này đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Mục đích chủ yếu của Pháp lệnh là huy động người lao động trực tiếp đi làm việc công ích, hạn chế tối đa việc thay lao động công ích bằng tiền. Trên thực tế, ở hầu hết địa phương, hình thức đóng tiền thay lao động công ích là sai mục đích và mất đi ý nghĩa của lao động công ích. Mặt khác, việc huy động bằng tiền đã biến nghĩa vụ lao động công ích trở thành “một dạng thuế”, làm tăng thêm khoản đóng góp của người dân.

Việc bãi bỏ Pháp lệnh này đồng nghĩa với việc công dân sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ lao động công ích thường xuyên hàng năm, còn nghĩa vụ lao động công ích trong những trường hợp cấp thiết khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh vẫn thực hiện theo các luật chuyên ngành như Luật đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão...

(Theo website Đảng Cộng sản)