Nghiêm khắc kiểm điểm những Bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đạt về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

26/04/2006
Nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành và hiệu quả triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, năm 2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có Chỉ thị số 32/2005 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 21/4, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có công văn 2148/VPCP-XDPL đôn đốc về vấn đề nêu trên.

Chỉ thị 32/2005 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực; chậm nhất đến quý IV/2006 hình thành được đội ngũ công chức và cộng tác viên kiểm tra văn bản; xử lý kịp thời đối với các văn bản có nội dung trái pháp luật đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra...

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã nhận được báo cáo tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2005 của 15/20 Bộ, 5/6 cơ quan ngang Bộ, 3/5 cơ quan thuộc Chính phủ; 18 Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của 50/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo. Trong đó, 8 Bộ, cơ quan chưa có báo cáo là: Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều chưa có báo cáo là: thành phố Hà Nội, các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bạc Liêu.

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 32/2005, một lần nữa, theo công văn trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa báo cáo và báo cáo chưa đúng quy định về tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2005 phải nghiêm khắc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm cho các báo cáo lần sau.

Đồng thời, trước ngày 15/7/2006, các Bộ, ngành địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp và Thủ trưởng các Bộ, ngành địa phương soạn thảo, ban hành văn bản trong Quý III/2006 quy định về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

(Theo website Chính phủ)