Giới thiệu Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

15/04/2006
Sáng 14-4, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức giới thiệu nội dung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBÐV).
Pháp lệnh về lực lượng DBÐV được Ủy ban Thường vụ QH thông qua ngày 27-8-1996 đã thật sự đi vào cuộc sống, phù hợp nguyện vọng của nhân dân và quân dự bị; thúc đẩy công tác xây dựng lực lượng DBÐV có bước phát triển mới, góp phần xây dựng QÐND Việt Nam, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tuy nhiên, sau mười năm thực hiện, Pháp lệnh về lực lượng DBÐV đã bộc lộ những hạn chế, bất cập chưa theo kịp yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ðể bảo đảm sức mạnh của quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trong việc xây dựng và huy động lực lượng DBÐV, dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh về lực lượng DBÐV chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung bức thiết, những nội dung không phù hợp sự phát triển của tình hình kinh tế - xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

(Theo Nhân dân)