Hà Nội: Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xong trước 30.6

11/04/2006
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu vừa ký quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2006. Theo đó, việc kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực phải được hoàn thành trước ngày 30.6.2006.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tự rà soát các văn bản đã ban hành trong năm 2005 và 2006 (cho đến 30.4.2006), báo cáo kết quả trước 5.5.2006. Các ngành liên quan cũng phải kiểm tra các văn bản do UBND TP ban hành (từ 1.1 đến 20.6.2006) và gửi kết quả về Sở Tư pháp trước 25.6.

Cũng theo kế hoạch này, từ năm 2006 trở đi, công tác tự kiểm tra văn bản phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ. Cứ 6 tháng, các quận, huyện, sở, ban, ngành đều phải tự rà soát, kiểm tra và báo cáo về UBND TP trước ngày 20.6 và 20.12.

(Theo Lao động)