Xã hội hóa hoạt động công chứng: sẽ có lộ trình chặt chẽ

17/04/2006
Theo dự kiến, dự án Luật Công chứng sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI diễn ra vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau chung quanh một số nội dung của dự án luật này như phạm vi điều chỉnh, vấn đề xã hội hóa hoạt động công chứng. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên có một số ý kiến chung quanh những vấn đề nêu trên.