Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ II

23/11/2007
Trong hai ngày (24 và 25/11), TW đoàn TNCS HCM sẽ tổ chức Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ II tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Festival sẽ diễn ra với 4 nội chính: Lễ tuyên dương các cá nhân, tập thể có đề tài, sáng kiến, sản phẩm sáng tạo; Hội chợ triển lãm các sản phẩm sáng tạo; Diễn đàn các nhà khoa học trẻ Việt Nam; Sàn giao dịch ý tưởng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; khuyến khích, động viện, cổ vũ, tôn vinh, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên phát huy tính sáng tạo, đề tài khoa học, sáng tiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại, tiên tiến góp phần phần phát triển  kinh tế - xã hội./.

H.Giang