Khai mạc Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương

05/11/2007
Hôm nay (5/11), Đoàn Đại biểu của Đoàn Bộ Tư pháp (gồm 3 đồng chí) sẽ cùng gần 200 đại biểu đại diện cho các đoàn viên thuộc khối các cơ quan trung ương tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2007 – 2012), khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).

Trong hai ngày, Đại hội sẽ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn lâm thời; xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2007 – 2012; góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương lần thứ nhất, Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Dự thảo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi; bầu BCH Đoàn TNCS HCM Khối các cơ quan Trung ương khoá I, nhiệm kỳ 2007 – 2012 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương sẽ được tổ chức  vào tối 6/11 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.    

Trịnh Hương Giang