Công đoàn Bộ tổng hợp kết quả các đợt quyên góp, ủng hộ

10/10/2007
Trong thời gian qua, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng cuộc vận động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp đã nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, sẵn sàng quyên góp, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ ngày Thương binh, liệt sỹ, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai... , thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế tổ chức, hoạt động của Công đoàn Bộ Tư pháp khoá VIII, Ban chấp hành Công đoàn đã có Công văn gửi Tổ Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thông báo kết quả các đợt quyên góp, ủng hộ.