Tài liệu sinh hoạt chi đoàn "Quan hệ Việt Nam - Lào và hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước Việt Lào"

11/09/2007
Thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962-05/9/2007) và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2007), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác có ý nghĩa.