Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp: Phát động tham gia cuộc thi “Ngày sáng tạo phòng chống AIDS Việt Nam 2007”

23/10/2007
Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp vừa vận động các chi đoàn và đoàn cơ sở tham gia cuộc thi “Ngày sáng tạo phòng chống AIDS Việt Nam 2007”. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò xung kích, tính sáng tạo của tuổi trẻ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời cũng là trách nhiệm trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cam kết quốc tế của Việt Nam về phòng chống HIV/AIDS.

Cuộc thi Ngày sáng tạo phòng chống AIDS Việt Nam 2007 có chủ đề “Giữ vững cam kết quyết tâm ngăn chặn AIDS”, sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: Truyền thông thay đổi hành vi, mô hình can thiệp có hiệu quả phòng lây nhiễm HIV/AIDS; chăm sóc và hỗ trợ những người bị nhiễm HIV/AIDS, chống phân biệt đối xử, kỳ thị; huy động lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức, đoàn thể, các thành viên cộng đồng ủng hộ và tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Dự kiến mỗi giải thưởng có giá trị tối đa khoảng 10.000 USD để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng của giải thưởng sẽ được quyết định dựa theo nhu cầu cụ thể của từng Dự án được chọn. Hạn cuối cùng nhận các bài dự thi là ngày 25/10. Vòng chung khảo cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2007./.

H.G