Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghiêu

19/11/2007
Sáng ngày 16/11/2007, được sự uỷ quyền của Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng đã cử cán bộ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nghiêu tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đoàn cán bộ gồm 3 đồng chí, do đồng chí Lê Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn.